089 400 1924
Browsing Tag

‘ревизия’

ПРОИЗВОДСТВО ПО ОБЖАЛВАНЕ НА РЕВИЗИОНЕН АКТ

ПРОИЗВОДСТВО ПО ОБЖАЛВАНЕ НА РЕВИЗИОНЕН АКТ

УВОД: Днес ще завършим мини-поредицата от статии, посветени на данъчното право с едно от най-важните производства по ДОПК, а именно – обжалването на ревизионни актове. То е естествена последица от ...
Read More
ДАНЪЧНИ РЕВИЗИИ

ДАНЪЧНИ РЕВИЗИИ

УВОД: В предходната публикация разгледахме въпросите, свързани с данъчната проверка. Тя, като един от правните институти на данъчния контрол, често води след себе си нуждата от провеждане на ревизия. Именно ...
Read More

съдържанието не може да бъде копирано.