089 400 1924

Политика за поверителност

Политика за защита на личните данни на EDGE CONSULT

Уебсайтът на EDGE CONSULT се управлява от Васил Димитров Енджов с ЕГН: 9707033420. Можете да се свържете с нас по въпроси относно Вашите лични данни на имейл  office@edge-consult.net или на телефон 089 400 1924

EDGE CONSULT обработва Вашите лични данни в следните случаи:

 1. Когато изпращате запитвания за нашите услуги;
 2. Когато се свързвате с нас по един от уредените начини;
 3. При използване на бискивтки.

Обработване на лични данни при използване на нашите форми за контакт

Когато попълните форма за контакт на нашия уебсайт, данните, предоставени от Вас във формата (имейл, телефон, име и други лични данни) се съхраняват на сървъра на EDGE CONSULT.

Използваме данните единствено, за да отговорим на запитването Ви. Ако не пожелаете да ги изтрием по-рано, ние ще направим това в срок от 2 години от попълването на съответната фирма.

Когато правите запитване, Вие ни предоставяте имейл, на който ще върнем отговор на запитването Ви. Във всеки един момент ще имате възможност да поискате да заличим личните Ви данни, в който случай ще изтрием Вашия имейл от съответния списък на нашия сървър.

Нашата политика за използване на бисквитки

Бисквитките са малки по размер файлове, които се записват от Вашия браузър при използване на edge-consult.net. Те ни служат за статистическа информация за нашите потребители, а може да бъдат използвани и за маркетинг.

В момента използваме бисквитки на Google Analytics, които позволяват да събираме анонимизирани данни за начина, по който нашите потребители използват уебсайта.

Можете да управлявате бисквитките си (cookies) от настройките на своя браузър.

Правата Ви като субект на лични данни

Всеки потребител на EDGE CONSULT има следните права по ЗЗЛД:

 • Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора);
 • Достъп до собствените си лични данни;
 • Коригиране (ако данните са неточни);
 • Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“);
 • Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;
 • Преносимост на личните данни между отделните администратори;
 • Възражение спрямо обработването на негови лични данни;
 • Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;
 • Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени.

Не намираме за необходимо да обясняваме тези права в рамките на настоящия документ. Ако имате каквито и да е въпроси по тях или желаете да ги упражните, можете винаги да се свържете с нас.

Ние сме екип от юристи, които са работили задълбочено в сферата на защитата на лични данни. Не разглеждаме правата ви като формалност и те са важни за нас. Никога няма да злоупотребим с данните Ви или пък да се отнесем пренебрежително към тях.

съдържанието не може да бъде копирано.