089 400 1924

БЛОГ

ИЗКУСТВЕНИЯТ ИНТЕЛЕКТ КАТО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ПРЕД ПРАВОТО

ИЗКУСТВЕНИЯТ ИНТЕЛЕКТ КАТО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ПРЕД ПРАВОТО

УВОД: Изкуственият интелект е едно от върховните постижения на съвременното човешко общество. В известен смисъл, то е предпоставка за бъдещото ни развитие като вид и последващи индустриални революции. Един от ...
Read More
ПРОИЗВОДСТВО ПО ОБЖАЛВАНЕ НА РЕВИЗИОНЕН АКТ

ПРОИЗВОДСТВО ПО ОБЖАЛВАНЕ НА РЕВИЗИОНЕН АКТ

УВОД: Днес ще завършим мини-поредицата от статии, посветени на данъчното право с едно от най-важните производства по ДОПК, а именно – обжалването на ревизионни актове. То е естествена последица от ...
Read More
ДАНЪЧНИ РЕВИЗИИ

ДАНЪЧНИ РЕВИЗИИ

УВОД: В предходната публикация разгледахме въпросите, свързани с данъчната проверка. Тя, като един от правните институти на данъчния контрол, често води след себе си нуждата от провеждане на ревизия. Именно ...
Read More
ДАНЪЧНИ ПРОВЕРКИ

ДАНЪЧНИ ПРОВЕРКИ

УВОД: Съвременната данъчна система има за цел да събере и усвои правилно всички публични задължения, които попаднат във фиска на държавата. С тези средства се издържат националните органи, публичната държавна ...
Read More
ДАНЪЧЕН КОНТРОЛ

ДАНЪЧЕН КОНТРОЛ

След края на Коледните и новогодишни празници е време отново да се върнем към работната среда и забързания живот. В този ред на мисли, дълго време размишлявах как да започне ...
Read More
ОТГОВОРНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ

ОТГОВОРНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ

УВОД: Един от основните белези на съвременното демократично общество е възможността на гражданите му да защитават своите правни интереси и да упражняват субективните си права пред органите на държавната и ...
Read More
КОНСТАТИВЕН НОТАРИАЛЕН АКТ ПО ОБСТОЯТЕЛСТВЕНА ПРОВЕРКА

КОНСТАТИВЕН НОТАРИАЛЕН АКТ ПО ОБСТОЯТЕЛСТВЕНА ПРОВЕРКА

УВОД: Българското право познава различни способи за придобиване право на собственост върху една вещ. Юридическият факт на придобиване може да е в резултат от облигационна сделка като продажба, замяна, дарение ...
Read More
РАБОТА В IT СФЕРАТА. НЯКОИ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ.

РАБОТА В IT СФЕРАТА. НЯКОИ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ.

УВОД: ИТ сектора се превръща в един от най-доходоносните в българската икономика. Все повече млади хора се насочват към практикуването на работа като програмист, софтуерен инженер, графичен дизайнер и т.н. ...
Read More
ДРУЖЕСТВО С ПРОМЕНЛИВ КАПИТАЛ

ДРУЖЕСТВО С ПРОМЕНЛИВ КАПИТАЛ

УВОД: От известно време следя с интерес една тема в законодателния живот на нашата страна, която едва сега се споменава скромно в общественото пространство. През последните месеци се мобилизира маса ...
Read More

съдържанието не може да бъде копирано.