089 400 1924

Васил Енджов

  • +359 89 400 1924
  • vasilendzhov@edge-consult.net

За мен:

Роден съм през 1997г. в гр. Пазарджик. Там завърших с отличие и средното си образование в СУ „Георги Бенковски“ с профил „бизнес и предприемачество“.

През 2016г. започнах да следвам право като студент в Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. През цялото това време успях да натрупам богати теоретични познания. Автор съм на няколко научни разработки в различни сфери на правото. Участвал съм в множество научни конференции, състезания, международни дискусионни маси и пр. През всичките 5 години на следване у мен се зароди убеждението, че правото трябва да влезе в крак със съвременния свят.

Започнах да изграждам своя практически опит още като студент. Прекарах повече от 3 години работа в адвокатска катора, където научих ценни неща, свързани с правото, комуникацията с хора и как да бъда от най-голяма полза на клиентите си. Работил съм с колеги адвокати в София, Пловдив, Пазарджик по различни казуси в сферата на гражданското, търговското и данъчното право.

Сфери на работа:

Профилирал съм работата си в сферите на гражданското и търговското право. Имам опит в консултацията на клиенти от всякакъв вид и по всякакви казуси. Работата ми обхваща всичко от подготовката на документи и регистрирането на юридически лица, до изготвянето на договори, консултация и помощ по вътрешнодружествени въпроси.

Имам голям интерес към административното и данъчното право. Работата ми е свързана с консултация на клиенти във връзка със съставени АУАН и наказателни постановления. Голяма част от дейността ми е свързана с помощ на юридически и физически лица при оптимизация на данъците им. Две неща са сигурни – смъртта и данъците! Моята работа е да намаля тежестта от второто.

Провеждам консултации също така във връзка с всякакви крипто активи, ползите от тях, както и рисковете. От особен интерес е имплементирането на крипто екосистемата в бизнеса и как всеки може да спечели от работата с тях.

Интереси:

Още като младеж имах интерес към бизнесът и търговските отношения между хората. Винаги съм намирал за удивително колко иновативни са хората, когато имат пред себе си ясна цел и желание да я постигнат. В последните години от своето следване като студент по право, започнах да изпитвам интерес към данъците, оптимизацията им, счетоводството и пр. Така, интересите ми и специалността ми се превърнаха в едно цяло. Създадох една прекрасна симбиоза между бизнес нюх, иновативност и право. От тук започна моят път към създаването на тази платформа.

съдържанието не може да бъде копирано.