089 400 1924

ДАНЪЧНО ПРАВО

„Може да не забелязвате, че всичко върви добре при вас. Но данъчната служба ще забележи.“ – Пиер Данинос

Ако децата се страхуват от тъмното, то големите хора се страхуват от данъците. Всеки желае да бъде добре образован що се отнася до данъчна опитимизация. Нашата работа е да предложим най-добрият начин за справяне с данъчните тежести, както и да предложим инвидуален подход към всеки един проблем.

tax-dispute

УСЛУГИ:

  • консултации по данъчни въпроси и казуси;
  • предоставяне на правно становище по въпроси ,свързани с данъчното облагане;
  • обжалване на наказателни постановления;
  • помощ при започнала или завършила данъчна ревизия;
  • оптимизация на данъците;

Ако смятате, че горепосочените услуги не отговарят на Вашите изисквания, моля свържете се с нас за повече информация.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС, ЗА ДА ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛТАЦИЯ ПО ВСЕКИ ВЪПРОС.

съдържанието не може да бъде копирано.