089 400 1924

ГРАЖДАНСКО ПРАВО

Гражданското право обхваща голяма част от договорните и извъндоговорните отношения, в които попадат хората.  Именно в тази сфера и споровете са най-много. Нашата работа е да предложим най-доброто на всеки отделен клиент. Услугите ни са разнообразни и зависят според всеки отделен случай. Често един и същ проблем изисква различен подход при различните ситуации.

УСЛУГИ:

 • съдействие при провеждане на преговори;
 • съставяне на договори;
 • консултации при прекратяване на договори;
 • проучване и подготовка на документи при закупуване на недвижим имот;
 • изготвяне на пълномощно;
 • изготвяне на завещание;
 • приемане и отказ от наследство;
 • изготвяне на авторскоправни договори;
 • консултация по потребителски спорове;
 • изготвяне на трудови договори;
 • изготвяне на актове на работодателя и защита при незаконно уволнение;
 • правен анализ на договори и становища по договори.

Ако смятате, че горепосочените услуги не отговарят на Вашите изисквания, моля свържете се с нас за повече информация.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС, ЗА ДА ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛТАЦИЯ ПО ВСЕКИ ВЪПРОС.

съдържанието не може да бъде копирано.