089 400 1924

ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

Юридическите лица са ежедневни участници в обществения мир и търговския оборот. Те са разнообразни като структура, метод на създаване и целите, които желаят да постигнат. Понякога да създадеш собствено ЕООД или фондация звучи плашещо, но ние сме тук, за да Ви помогнем.

УСЛУГИ:

  • учредяване на търговци;
  • съдействие при провеждане на преговори;
  • изготвяне на договори в сферата на търговското право;
  • подготовка на документи, свързани с вътрешното функциониране на търговеца;
  • изключване на съдружник или защита срещу неоснователно нарушение на членски права на съдружник;
  • прехвърляне на търговско предприятие;
  • създаване и регистрация на ЮЛНЦ.

Ако смятате, че горепосочените услуги не отговарят на Вашите изисквания, моля свържете се с нас за повече информация.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС, ЗА ДА ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛТАЦИЯ ПО ВСЕКИ ВЪПРОС.

съдържанието не може да бъде копирано.