089 400 1924

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

Администрацията присъства в живота на всеки един от нас. Няма нищо по-досадно от това да трябва да попълниш декларация или да изготвиш отчет за пред дадена държавна институция. В резултат на това, често се случва граждани да се озоват в спор с административен орган или да бъдат наказани от такъв. Последствията от такива ситуации често се оказват непосилни за обикновените хора. Ние предлагаме пълно административно обслужване, което да Ви освободи от бюрократичното бреме.

УСЛУГИ:

  • Изготвяне на документи във връзка с административни прозводства;
  • Подготовка и проучване на административни производства;
  • Консултации във връзка със започнали или завършили административни производства;
  • Консултации във връзка със съставени АУАН и/или наказателно постановление;
  • Правни становища, свързани с административни актове, започнали или свършили административни производства;
  • Правни становища във връзка с административни договори;
  • Обжалване на наказателни постановления;
  • Обжалване на административни актове.

Ако смятате, че горепосочените услуги не отговарят на Вашите изисквания, моля свържете се с нас за повече информация.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС, ЗА ДА ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛТАЦИЯ ПО ВСЕКИ ВЪПРОС.

съдържанието не може да бъде копирано.