ИЗКУСТВЕНИЯТ ИНТЕЛЕКТ КАТО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ПРЕД ПРАВОТО

УВОД: Изкуственият интелект е едно от върховните постижения на съвременното човешко общество. В известен смисъл, то е предпоставка за бъдещото ни развитие като вид и последващи индустриални революции. Един от ...