ПРОИЗВОДСТВО ПО ОБЖАЛВАНЕ НА РЕВИЗИОНЕН АКТ

УВОД: Днес ще завършим мини-поредицата от статии, посветени на данъчното право с едно от най-важните производства по ДОПК, а именно – обжалването на ревизионни актове. То е естествена последица от ...