ОТГОВОРНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ

УВОД: Един от основните белези на съвременното демократично общество е възможността на гражданите му да защитават своите правни интереси и да упражняват субективните си права пред органите на държавната и ...