089 400 1924
Browsing Category

гражданско право

ОТГОВОРНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ

ОТГОВОРНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ

УВОД: Един от основните белези на съвременното демократично общество е възможността на гражданите му да защитават своите правни интереси и да упражняват субективните си права пред органите на държавната и ...
Read More
КОНСТАТИВЕН НОТАРИАЛЕН АКТ ПО ОБСТОЯТЕЛСТВЕНА ПРОВЕРКА

КОНСТАТИВЕН НОТАРИАЛЕН АКТ ПО ОБСТОЯТЕЛСТВЕНА ПРОВЕРКА

УВОД: Българското право познава различни способи за придобиване право на собственост върху една вещ. Юридическият факт на придобиване може да е в резултат от облигационна сделка като продажба, замяна, дарение ...
Read More
ИЗПЛАЩАНЕ НА КРИПТОВАЛУТИ ПО ТРУДОВ ДОГОВОР. ДАНЪЧНОПРАВНИ АСПЕКТИ.

ИЗПЛАЩАНЕ НА КРИПТОВАЛУТИ ПО ТРУДОВ ДОГОВОР. ДАНЪЧНОПРАВНИ АСПЕКТИ.

I. УВОД: Криптовалутите навлизат все повече в живота на обикновения човек. Ако преди години те бяха една абстракция, към която проявяваха интерес само определени хора, сега дискусията за тяхното приложения ...
Read More

съдържанието не може да бъде копирано.